Etiketa/Příbalový leták

                                                                                                                                      

                                                                           Mr. AQUA

                                                                 pomocná půdní látka

Žadatel a výrobce: MAINPORT s.r.o., Nezabudice 38, 27023 Nezabudice, IČ: 09658416

Číslo rozhodnutí o registraci: 5199

 

Chemické a fyzikální vlastnosti:

 Obsah rizikových prvků splňuje limity platné v ČR.

 

Mr. AQUA zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu, má vysoký obsah organického uhlíku, zvyšuje podíl organické hmoty v půdě a zlepšuje strukturu půdy. Je vyroben z rostlinné biomasy procesem pyrolýzy. Neobsahuje chemické přísady.

Rozsah a způsob použití: zahrady, veřejná zeleň, výsadba stromů a keřů, travnaté plochy, zelené střechy, rekultivace, zemědělství, lesnictví, zelinářství, ovocnářství, vinařství.

Dávkování (1 l Mr. AQUA = cca 0,5 kg): 1. Smísení s půdou, se substrátem nebo kompostem v doporučeném hmotnostním poměru 1:100, tj. 24-36 l/m3. Lze použít do truhlíku, pro výsev trávníku, při přesazování rostlin, keřů a stromů, při injektáži pod vzrostlý strom. 2. Plošné aplikace, pod travní koberec v doporučeném poměru: 0,8-1,0 l/m2 /3roky, 10.000/l/ha/3roky.

Maximální aplikační dávka: 2 tuny sušiny/ha/3 roky. Výrobek obsahuje větší množství malých prachových částic - nepoužívat za větrného počasí, po aplikaci bezprostředně zapravit a zalít. Uvedené dávkování a způsoby aplikací jsou základním návodem k použití, mohou se v praxi odlišovat také podle druhu rostlin nebo doporučení dodavatelů v oboru. Další informace najdete na www.mraqua.com.

Skladování, ochrana zdraví, recyklace obalů:

Mr. AQUA může být skladován v maloobchodním obalu, samotný materiál krytý plachtou nebo v zastřešeném skladu. Ve skladovacích prostorách nepoužívejte otevřený oheň a zdroje energie, které by mohly iniciovat vznícení materiálu. Používejte pracovní oděv a rukavice, při zvýšené prašnosti prostředí používejte ochranné brýle, popř. roušku či respirátor.

Plastové obaly patří do tříděného odpadu.

Výrobek se dodává balený.

Objem balení:

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby