BEZ CHEMIE PROTI SUCHU

Mr.AQUA na rozdíl od naprosté většiny hydrosorbentů neobsahuje žádné produkty chemického průmyslu. Chemické přísady v nich sice vyhovují platným normám, ale nejsou ekologické. Plodiny jsou tak zdravé jak je zdravá půda, na které rostou. Ty bez chemie jsou cestou k zdravému životu zvířat i lidí. Proč tedy dál používat chemické hydrosorbenty, když to jde i bez nich?

 

 

POMÁHÁ ROSTLINÁM ÚSPĚŠNĚ PŘEŽÍT SUCHO

Mr.AQUA zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu přímo u kořenů rostlin. Díky Mr.AQUA se v půdě během dešťů či zavlažování vytvoří zásoba vody, která při teplotě 20 ºC v kořenové hloubce vydrží 7 až 9 dnů a při extrémních 40 ºC v kořenové hloubce až 48 hodin! Podstatná je také rychlá nasákavost Mr.AQUA – až téměř dvojnásobek vlastní váhy během dvou hodin.

 
 

ROSTLINY JSOU DÍKY Mr.AQUA ZDRAVĚJŠÍ A ODOLNĚJŠÍ - POMÁHÁ JIM LÉPE ZAKOŘENIT

Mr.AQUA obsahuje vysoký podíl organického uhlíku, který je základním stavebním kamenem růstu rostlin. Komplexní složení Mr.AQUA ovlivňuje fytohormony rostlin tak, že zejména v první fázi jejich růstu podporuje tvorbu hlubšího a mohutnějšího kořenového systému. Zajišťuje tím lepší přístup rostlin k vodě a živinám a zvyšuje jejich odolnost vůči nadměrným ztrátám vody z nadzemní části, končící v nepříznivých podmínkách zasycháním. 

Mr.AQUA šetří vodu i vaši peněženku

šetří vodu A SNIŽUJE FREKVENCI ZALÉVÁNÍ

Mr.AQUA má velký specifický povrch a tudíž sorpční kapacitu. Dávka 100 gramů (cca 200 ml) Mr.AQUA zadrží v půdě více než 300 ml vody. Po aplikaci proto doporučujeme upravit zálivku. 
 
Snižuje spotřebu hnojiv až o 20 procent

Snižuje spotřebu hnojiv až o 20 procent A ŠETŘÍ TAK I VAŠE PENĚŽENKY

Mr.AQUA významně zabraňuje ztrátám hnojiv jejich vyplavováním. Zlepšuje využitelnost použitého hnojiva při současné ochraně spodních vod před nežádoucí kontaminací. V kombinaci s organickým hnojivem je ideální k pěstování plodin určených ke spotřebě. 

30 litrů Mr.AQUA stačí až na 1000 sazenic

JE ZA DOBROU CENU 

Zatímco většina půdních přípravků se aplikuje jednou či vícekrát ročně, Mr.AQUA se ke kořenům při sázení či setí zapravuje pouze jednou za 3 roky. Při plošné aplikaci stačí 0,8 až 1,0 litr Mr.AQUA na m2. Do květináče o velikosti 1 litru stačí přidat 24 až 36 ml, do sadební jámy o velikosti 1 m3 24 až 36 litrů Mr.AQUA. Závisí na kvalitě substrátu či půdy, místních klimatických podmínkách i na druhu rostlin. 

Jako hydrosorbent funguje v půdě spolehlivě nejméně tři roky

Jako hydrosorbent funguje v půdě spolehlivě nejméně tři roky

Chemické hydrosorbenty na bázi polyakrylátu draselného ztrácí poměrně rychle svou sorpční schopnost, zatímco Mr.AQUA funguje v půdě nejméně 3 roky. K sorpci také nepotřebuje mnohonásobné zvětšení objemu, pro které ani není v půdě prostor. Nespéká se a nehrudkovatí.

Pomáhá snižovat kysličník uhličitý v ovzduší

Pomáhá snižovat kysličník uhličitý v ovzduší

V důsledku ukládání organického uhlíku do půdy a následného růstu rostlin vzniká negativní uhlíková stopa.

Je vhodný k rekultivaci půd postižených silnou erozí či písčitých půd

Je vhodný k rekultivaci půd postižených silnou erozí či písčitých půd

Umí ozdravit půdu postiženou erozí i písčité půdy, včetně saharského typu. Rostliny po aplikaci Mr.AQUA lépe snášejí i zavlažování odsolovanou vodou. 

Je ideální pro vysazování lesních porostů

Je ideální pro vysazování lesních porostů

Protože je Mr.AQUA hygroskopický, obsahuje již při aplikaci dostatečné množství vlhkosti a nestahuje tudíž vlhkost z okolí. 

Je výsledkem patentovaného výzkumu a jeho vlastnosti byly ověřeny nezávislými autoritami

Je JEDINEČNÝ a jeho vlastnosti byly ověřeny nezávislými autoritami

Testy organického hydrosorbentu Mr.AQUA na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a na České zemědělské univerzitě v Praze potvrdily špičkové parametry nejen v oblasti zadržování vody v půdě, ale také jeho významný vliv na klíčivost a růst bohatšího a hlubšího kořenového systému. 

 

 

Záznamy nebyly nalezeny...