10 + 1 důvod pro Mr.AQUA

 

Mr.AQUA NEOBSAHUJE ŽÁDNOU CHEMII

Mr.AQUA je unikátní tím, že na rozdíl od naprosté většiny hydrosorbentů neobsahuje žádné produkty chemického průmyslu a přitom má špičkové parametry. Plodiny jsou tak zdravé jak je zdravá půda, na které rostou. Ty bez chemie jsou cestou k zdravému životu zvířat i lidí. Proč tedy dál používat chemické hydrosorbenty, když to jde i bez nich?

 

 

POMÁHÁ ROSTLINÁM ÚSPĚŠNĚ PŘEŽÍT SUCHO

Mr.AQUA zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu přímo u kořenů rostlin. Díky Mr.AQUA se v půdě během dešťů či zavlažování vytvoří zásoba vody, která při teplotě 20 ºC v kořenové hloubce vydrží 7 až 9 dnů a při extrémních 40 ºC v kořenové hloubce, tedy ještě vyšší teplotě na povrchu, až 48 hodin! Podstatná je také rychlá nasákavost Mr.AQUA – až téměř dvojnásobek vlastní váhy během dvou hodin.

 

ROSTLINY JSOU DÍKY Mr.AQUA ZDRAVĚJŠÍ A ODOLNĚJŠÍ - POMÁHÁ JIM LÉPE ZAKOŘENIT

Mr.AQUA obsahuje vysoký podíl organického uhlíku, který je základním stavebním kamenem růstu rostlin. Komplexní složení Mr.AQUA ovlivňuje fytohormony rostlin tak, že zejména v první fázi jejich růstu podporuje tvorbu hlubšího a mohutnějšího kořenového systému. Zajišťuje tím lepší přístup rostlin k vodě a živinám a zvyšuje jejich odolnost vůči nadměrným ztrátám vody z nadzemní části, končící v nepříznivých podmínkách zasycháním. 

Mr.AQUA šetří vodu i vaši peněženku

šetří vodu A SNIŽUJE FREKVENCI ZALÉVÁNÍ

Mr.AQUA je založen na efektivní technologii zadržování vody na velkém tzv. specifickém povrchu. Co si představit pod termínem specifický povrch? Pokud má zrnko látky zborcený povrch s řadou prasklin a dutin uvnitř, je jeho specifický povrch násobně větší, než kdyby zrnko o stejné velikosti mělo tvar hladké koule. A na tuto velkou specifickou plochu Mr.AQUA se váže voda. To je důležité proto, že na rozdíl od chemických hydrosorbentů nepotřebuje zásadně nabývat svůj objem, pro který ani v půdě není prostor. Mr.AQUA nezvyšuje přirozené množství vody v půdě, tedy její maximální vodní kapacitu.  Ale dokáže prodlužit dobu, kdy mají rostliny v půdě dostatek vláhy a vytváří pro ně komfortní vodní režim mezi zavlažovacími cykly.  Tím šetří spotřebu vody a snižuje frekvenci zavlažování.
 
Snižuje spotřebu hnojiv až o 20 procent

Snižuje spotřebu hnojiv až o 20 procent A ŠETŘÍ TAK I VAŠE PENĚŽENKY

Mr.AQUA významně zabraňuje ztrátám hnojiv jejich vyplavováním. Zlepšuje využitelnost použitého hnojiva při současné ochraně spodních vod před nežádoucí kontaminací. V kombinaci s organickým hnojivem je ideální k pěstování plodin určených ke spotřebě. Po aplikaci Mr.AQUA je důležité rostliny přihnojit.

30 litrů Mr.AQUA stačí až na 1000 sazenic

JE ZA DOBROU CENU

Proč? Protože Mr.AQUA jsou tři výrobky v jednom:

1. hydrosorbent - zadržuje vodu a živiny v půdě u kořenů rostlin.

2. stimulant růstu - zvyšuje klíčivost a růst hlubšího a bohatšího kořenového systému.

3. organický uhlík - obsahuje komplex látek s organickým uhlíkem, který  aktivuje užitečný růst

    mikroorganismů v půdě, zvyšuje podíl organické hmoty v půdě a zlepšuje její strukturu. 

Zatímco většina půdních přípravků se aplikuje jednou či vícekrát ročně, Mr.AQUA se ke kořenům při sázení či setí zapravuje pouze jednou za 3 roky. Cenu si tak lze vydělit přinejmenším 3x. Při plošné aplikaci stačí 0,8 až 1,0 litr Mr.AQUA na m2. Do květináče o velikosti 1 litru stačí přidat 24 až 36 ml, do sadební jámy o velikosti 1 m3 24 až 36 litrů Mr.AQUA. Závisí na kvalitě substrátu či půdy, místních klimatických podmínkách i na druhu rostlin. 

Investice se vrátí i díky tomu, že rostliny po zasazení lépe zakoření a v létě mezi zavlažovacími cykly lépe a déle odolají teplotním výkyvům. Trávník bude zelenější a hustší, zahrádkáře potěší bohatší úroda ovoce a zeleniny.

Jako hydrosorbent funguje v půdě spolehlivě nejméně tři roky

Jako hydrosorbent funguje v půdě spolehlivě nejméně tři roky

Mr.AQUA funguje v půdě jako hydrosorbent nejméně 3 roky. Organický uhlík ještě déle.

Pomáhá snižovat kysličník uhličitý v ovzduší

Pomáhá snižovat kysličník uhličitý v ovzduší

V důsledku ukládání organického uhlíku do půdy a následného růstu rostlin vzniká negativní uhlíková stopa.

Je vhodný k rekultivaci půd postižených silnou erozí či písčitých půd

Je vhodný k rekultivaci půd postižených silnou erozí či písčitých půd

Dokáže rekultivovat půdu postiženou erozí i písčité půdy, včetně saharského typu. Rostliny po aplikaci Mr.AQUA lépe snášejí i zavlažování odsolovanou vodou. 

Je ideální pro vysazování lesních porostů

Je ideální pro vysazování lesních porostů

Protože je Mr.AQUA hygroskopický, obsahuje již při aplikaci dostatečné množství vlhkosti a nestahuje tudíž vlhkost z okolí. 

Je výsledkem patentovaného výzkumu a jeho vlastnosti byly ověřeny nezávislými autoritami

 

Je JEDINEČNÝ a jeho vlastnosti byly ověřeny nezávislými autoritami

Testy organického hydrosorbentu Mr.AQUA na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a na České zemědělské univerzitě v Praze potvrdily špičkové parametry nejen v oblasti zadržování vody v půdě, ale také jeho významný vliv na klíčivost a růst bohatšího a hlubšího kořenového systému.